Πρόγραμμα

ΣΤ
Τετάρτη 11:30 - 13:00
-
PELLA-MYCENAE

Τι συνιστά μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Προεδρείο: Χρήστος Λιονής & Ανάργυρος Μαριόλης

Ομιλητές:

Ευάγγελος Φραγκούλης, Αρετή Λάγιου, Δημήτρης Κουναλάκης, Ελένη Αλμπάνη

Σχολιαστές:

Γιάννης Τούντας, Νικόλαος Οικονόμου

Ομιλητές

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Προεδρείο»

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, Υπεύθυνος Ομάδας Πρωτοβουλίας για την ανασυγκρότηση της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ΠΦΥ

«Προεδρείο»

Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Ομιλητής»

Γενικός-Οικογενειακός Ιατρός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής-ΣΕΠ ΜΠΣ «Διοίκησης Μονάδων Υγείας» Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

«Σχολιαστής»