Πρόγραμμα

Ομιλία
Πέμπτη 14:30 - 15:00
-
MACEDONIA

Όραμα και έργο στην Ψυχική Υγεία: Δύο χρόνια δράσης του Υπουργείου Υγείας

Ζωή Ράπτη

Προεδρείο: Άννα Μάινα & Κυριάκος Σουλιώτης

Ομιλητές

Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητες την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις

«Ομιλήτρια»

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Προεδρείο»