Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τετάρτη 16:00 - 17:30
-
KOZANI

Digital Health Skills & Workforce Workshop

WORKSHOP

Το Digital Health Skills & Workforce (Ψηφιακές Δεξιότητες και Εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας) είναι ένα θεματικό εργαστήριο που εντάσσεται στο πλαίσιο του CONNECTINGHEALTH, μιας προπαρασκευαστικής δράσης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο να μεγιστοποιήσει την αξία της καινοτομίας στον τομέα της ψηφιακής υγείας.
Το Εργαστήριο θα διερευνήσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, μεταξύ των οποίων η πρόσφατη πανδημία, μια κοινωνία σε γήρανση-που συνεπάγεται αύξηση των χρονίων παθήσεων και της πολυνοσηρότητας- καθώς και η ψηφιοποίηση των πληροφορικών συστημάτων. Το Εργαστήριο θα εξετάσει τις ανάγκες διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και θα προτείνει μια ατζέντα για το 2030, στην προς την κατεύθυνση ανθεκτικών συστημάτων υγείας τα οποία να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του τομέα και να προσφέρουν ασφαλή και δίκαιη πρόσβαση στην υγεία.

Συντονίστριες: Karolina Mackiewicz & Robyn Freiheit

Διοργάνωση CONNECTINGHEALTH

Ομιλητές

Innovation Director, European Connected Health Alliance Group

«Συντονιστής»

Junior Projects Manager, European Connected Health Alliance Group

«Συντονιστής»