Πρόγραμμα

Ομιλία
Τρίτη 14:30 - 15:00
-
MACEDONIA

Making the economic and wellbeing case for investing in cancer prevention

ΟΜΙΛΙΑ

Sabine Vuik

Προεδρείο: Ηλίας Κυριόπουλος

Ομιλητές

Health Policy Analyst at the OECD

«Ομιλήτρια»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Προεδρείο»