Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Τετάρτη 13:00 - 13:30
-
MACEDONIA

Quality of Care and Digital Innovation

Henrique Martins

Προεδρείο: Ηλίας Κυριόπουλος

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Προεδρείο»

MD, PhD, MLaw, FIAHSI

«Ομιλητής»