Έλλη Ιωαννίδη-Καπόλου

Share:

Έλλη Ιωαννίδη-Καπόλου

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας | Κοινωνιολόγος Υγείας, τ. Επιμελήτρια Τομέα Κοινωνιολογίας, Ε.Σ.Δ.Υ

Η Δρ. Έλλη Ιωαννίδη-Καπόλου έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο City College, City University, της Νέας Υόρκης και έχει εργασθεί από το 1988 ως ερευνήτρια, διδάσκουσα και Επιμελήτρια στον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στοχευόμενα σε μετανάστες/πρόσφυγες.
Το 2011-2016 ήταν υπεύθυνη στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Δικτύου COST, για τη δράση που αφορούσε στους μετανάστες «Adapting European health systems to diversity (ADAPT)». Το 2009-2011 ήταν υπεύθυνη στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Δικτύου COST, για τη δράση που αφορούσε στους μετανάστες «Health and Social Care for Migrants, and Ethnic Minorities in Europe (HOME)».
To 2014 ήταν υπεύθυνη ως εμπειρογνώμονας για την Ελλάδα για τη συμπλήρωση του Migrant Integration Policy Index (MIPEX) σε θέματα υγείας, που υλοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία με τον ΙΟΜ (Διεθνή Οργάνωση Μεταναστών).
Το 2011 και 2012 ήταν επιστημονική υπεύθυνη στις δράσεις 1.4/10 και 1.6/09, «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση σε επιλεγμένα νοσοκομεία της χώρας» και «Πρόγραμμα “Διαπολιτισμική Μεσολάβηση” σε επιλεγμένα νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης», οι οποίες εντάσσονται στα Ετήσια Προγράμματα 2009 και 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
Παράλληλα από το 2016 έως το 2018 ήταν εκπαιδεύτρια του ΔΟΜ σε ευρωπαϊκά προγράμματα (EQUI-Health, REHEALTH, MIG-Health).

Συμμετέχει σε: