Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου

Share:

Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου

Οικονομολόγος, MSc, PhD(c), Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Η Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου είναι Αναπληρωτής Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι επίσης κάτοχος ΜΠΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και Επιδημιολογία των Υπηρεσιών Υγείας, Επιπτώσεις Υγείας και Ποιότητα Μονάδων Υγείας (Universita Degli Studi Dell’ Aquila Italy). Είναι υποψήφια διδάκτωρ στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, την εκπόνηση Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Σχεδίων Στοχοθεσίας, Κανονισμών Λειτουργίας, διεθνών «εργαλείων» ποιότητας και ασφάλειας στην υγεία, καθώς και με την επιτήρηση διαδικασιών και την τήρηση και την αξιολόγηση σχετικών δεικτών. Έχει βραβευθεί για προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε Δημόσια Νοσοκομεία.

Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα-Παθήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (2018-2021).

Μέλος στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια των Ασθενών και την Ποιότητα της Περίθαλψης (EU Expert Group on Patient Safety and Quality of Care).

Είναι πιστοποιημένη αξιολογητής στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης καθώς και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων.

Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε Επιστημονικά Συνέδρια. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες και για κάποιες από αυτές έχει βραβευτεί.

Συμμετέχει σε: