Αθανάσιος Μαρκόπουλος

Share:

Αθανάσιος Μαρκόπουλος

Υπεύθυνος Νοσηλευτής Κλινικών Μελετών, Αιματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Λαϊκό»

Ο Αθανάσιος Μαρκόπουλος γεννήθηκε το 1983. Από τον Νοέμβριο 2009 μέχρι σήμερα είναι Υπεύθυνος Νοσηλευτής Κλινικών Μελετών στην Αιματολογική Κλινική του ΓΝΑ «Λαϊκό».
Έλαβε το Πτυχίο Νοσηλευτικής από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τον Δεκέμβριο 2008.
Είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με θέμα «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας και Ιατρικής Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Οκτώβριος 2012), με θέμα διπλωματικής εργασίας: «Πυρηνική, Χημική, Βιολογική τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα και βαθμός προετοιμασίας της χώρας».
Τον Ιούλιο 2020 έλαβε δεύτερο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις «Κλινικές Μελέτες – Σχεδιασμός και Εκτέλεση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υποτροφία από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία.
Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 70 Διεθνείς Πολυκεντρικές Κλινικές Μελέτες, σε Πανελλήνια Αιματολογικά Συνέδρια είτε ως ομιλητής είτε ως Πρόεδρος, σε πάνω από δέκα δημοσιευμένες εργασίες.
Είναι Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.
Γνωρίζει Αγγλικά. Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.