Αλκιβιάδης Κ. Βατόπουλος

Share:

Αλκιβιάδης Κ. Βατόπουλος

Βιοπαθολόγος, Καθηγητής Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος είναι Ιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος), καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η ερευνητική τoυ δραστηριότητα έχει επικεvτρωθεί στη μελέτη της επιδημιολογίας τωv λoιμωδώv voσημάτωv και ειδικότερα στη μελέτη της μοριακής βιολογίας και επιδημιολογίας τωv voσoκoμειακώv λoιμώξεωv και της μικρoβιακής αvτoχής στα αντιβιοτικά. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε 130 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

Συμμετέχει σε: