Αναστάσης Σκρουμπέλος

Share:

Αναστάσης Σκρουμπέλος

Health Policy & Health Economics Manager, Roche Hellas & Εξωτερικός Συνεργάτης, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Ο Αναστάσης Σκρουμπέλος είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και οι μεταπτυχιακές του σπουδές είναι επικεντρωμένες στην Πολιτική και Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας (University of Birmingham) και στην Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Ιατρική και Φαρμακευτική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Επίσης, είναι υποψήφιος διδάκτωρ στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου όπου μελετά το πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης Προληπτικών Παρεμβάσεων.
Για περισσότερα των πέντε ετών εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτη του Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας όπου ασχολήθηκε με την έρευνα υπηρεσιών υγείας, των οικονομικών και πολιτικής της υγείας και με τη διδασκαλία οικονομικών και πολιτικής της υγείας. Από τον Φεβρουάριο του 2014 εργάζεται στην εταιρία Roche Hellas ως Health Economics Manager.
Τα επαγγελματικά και επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα οικονομικά της υγείας και των υπηρεσιών υγείας και στον τρόπο που διαφορετικές πολιτικές υγείας και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί επιδρούν στην αγορά υπηρεσιών υγείας και στην αγορά του φαρμάκου και επηρεάζουν την ισότητα στην πρόσβαση των ασθενών στην θεραπεία και στις εκβάσεις υγείας.
Τέλος, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας, μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και μέλος της Ελληνικής Εταιρίας HPV.