Αναστάσιος Τσολακίδης

Share:

Αναστάσιος Τσολακίδης

Στέλεχος του Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, Η.ΔΙ.Κ.Α.

Ο Αναστάσιος Τσολακίδης είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, έχει μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science (M.Sc.) από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Λιμόζ (UNILIM) και διδακτορικό τίτλο (PhD) επίσης από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Λιμόζ με αντικείμενο τα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων (Decision Support Systems).

Είναι ερευνητής στο εργαστήριο “Information, Data and Knowledge Management (IDKM)” της σχολής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από το 2017 εργάζεται στην ΗΔΙΚΑ στον τμήμα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ως αναλυτής δεδομένων.

Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, των συστημάτων λήψης αποφάσεων και των επιδημιολογικών μελετών.

Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων όπως το UNICOM (Up-scaling the global univocal identification of medicines), BPR4GDPR (Business Process Re-engineering and functional toolkit for GDPR compliance), SECRET_DIDWE (Secure retrieval and dissemination of Information in Distributed and Wireless specific purpose environments).

Συμμετέχει σε: