Αναστάσιος Φιλαλήθης

Share:

Αναστάσιος Φιλαλήθης

Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής - Προγραμματισμού Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής

Ο Τάσος Φιλαλήθης είναι Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής – Προγραμματισμού Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου υπηρέτησε από το 1985 ως το 2016. Διετέλεσε Αντιπρύτανης σε δύο περιόδους.
Μετά τις σπουδές του στην Ιατρική και τις μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Λονδίνου και Αθηνών, εργάστηκε σε νοσοκομεία του Λονδίνου και της Ελλάδας. Το 1979 ήταν συνεργάτης του Υπουργού Υγείας και το 1982-1985 ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο και οι δημοσιεύσεις του αναφέρονται στην έρευνα υπηρεσιών υγείας, στην εκτίμηση αναγκών υγείας, στην πολιτική της υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην ιατρική εκπαίδευση.
Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ελλάδας, εμπειρογνώμων, σύμβουλος ή μέλος επιτροπών και ομάδων εργασίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), στην Επιτροπή (Commission) της ΕΕ, στο Υπουργείο Υγείας και στο ΚΕΣΥ. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Ιατρικής.