Αναστασία Μαυρογιαννάκη

Share:

Αναστασία Μαυρογιαννάκη

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Β’ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Νοσοκομείο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έχει ειδικευθεί στην Παθολογία και έχει εξειδικευθεί στον Σακχαρώδη Διαβήτη στη Β’ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Διαβητολογικό Κέντρο της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στον τομέα του Σακχαρώδους Διαβήτη και ιογενών Ηπατιτίδων και έχει αποκτήσει τον τίτλο του διδάκτορα με βαθμό «Άριστα». Έχει παρακολουθήσει πλήθος ελληνικών και διεθνών σεμιναρίων και συνεδρίων.
Έχει εργασθεί ως Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ. στη Β’ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, από το 2000 έως το 2006, ενώ έκτοτε εργάζεται στη Β’ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
Έχει συμμετάσχει στην εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ αλλά και ιατρών, με προεδρεία – σχολιασμούς – διαλέξεις – εισηγήσεις σε επιστημονικές συναντήσεις.
Έχει πλούσια κλινική εμπειρία, αλλά και ερευνητικό και συγγραφικό έργο, με ελληνικές – ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις υπό μορφή Περιλήψεων σε Τόμους Συνεδρίων, πλήρεις σε Ιατρικά Περιοδικά και κεφάλαια σε ελληνικά βιβλία.
Είναι μία εκ των συγγραφέων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη (Υπ. Έκδ. Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία – Εθνικό Κέντρο Διαβήτη, Αθήνα 2012) και των ελληνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς, επί επτά συνεχείς εκδόσεις (Υπ. Έκδ. Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, Αθήνα 2011, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).
Έχει υπάρξει κριτής επιλογής των καλύτερων εργασιών προς ανακοίνωση σε ελληνικά Συνέδρια και σύμβουλος συντακτικής επιτροπής διεθνών “peer-review″ Επιστημονικών Περιοδικών.
Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών. Έχει υπηρετήσει όλες τις βαθμίδες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΓΝΑ «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» και Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.