Αντώνης Μπίλλης

Share:

Αντώνης Μπίλλης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, MSc Ιατρική Πληροφορική - Ερευνητικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Ο Δρ. Αντώνης Μπίλλης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και διδάκτωρ Ιατρικής με κύριο ερευνητικό θέμα: «Οι ψηφιακοί βιοδείκτες ως οικολογικά έγκυρα μέσα απομακρυσμένης και μακροχρόνιας εκτίμησης της υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας». Σήμερα εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τομείς ενδιαφέροντος όπως: η ηλεκτρονική ή κινητή υγεία, οι ψηφιακοί βιοδείκτες, κλινικά συστήματα στήριξης ιατρικής απόφασης, ευφυή συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης της υγείας, έξυπνα νοσοκομεία, καθώς και υποστηρικτικές τεχνολογίες για ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.
Έχει έντονο συγγραφικό έργο σε διεθνή περιοδικά με κριτές και σημαντική συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. Για την ερευνητική του δουλειά έχει λάβει 2 υποτροφίες από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη και τη δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιπλέον έχει δεκαετή και πλέον ερευνητική εμπειρία, καθώς έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων.
Σήμερα είναι επιστημονικός συντονιστής στο ευρωπαϊκό έργο LifeChamps, χρηματοδοτούμενο από το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 και αφορά την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και Big Data για την υποστήριξη της ποιότητας ζωής καρκινοπαθών μεγαλύτερης ηλικίας.