Βαρβάρα Μπαρούτσου

Share:

Βαρβάρα Μπαρούτσου

Εσωτερικός Παθολόγος, GFMD,EMAUD - Σύμβουλος Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στις Ιατρικές Επιστήμες - Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι) - President Elect of International Federation of Associations of Pharmaceutical Medicine

Η Δρ Βαρβάρα Μπαρούτσου είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία και διδακτορική διατριβή στην Παθοφυσιολογία του Αναπνευστικού, Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΝΝΘΑ-Noσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές Οικονομικών της Υγείας στο Stockholm School of Economics, δίπλωμα European Market Access University Claude Bernard Lyon 1 και εκτεταμένη εμπειρία στην κλινική έρευνα (Phase I-IV) σε >200 προγράμματα & >40 δημοσιεύσεις. Έχει μακρά θητεία ως Chief Scientific Officer στη Φαρμακευτική Βιομηχανία σε επιτελικές θέσεις R&D στην Ευρώπη.

Διατηρεί επιστημονική δραστηριότητα, ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής, ως Global Fellow in Medicines Development, IFAPP President Elect, EFGCP Faculty, Faculty ACG CSDD Course Τufts University and Stavros Niarchos Bioethics Academy Alumni. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα, σε θέματα δεοντολογίας & μεθοδολογίας στην κλινική έρευνα και θεραπευτικής φαρμακολογίας.