Βασίλειος Δήμος

Share:

Βασίλειος Δήμος

Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας (ΕΣΘΑ)

O Βασίλειος Δήμος είναι εκπαιδευτικός, πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Διδασκαλείου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας, Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.), καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ο.Α.μεΑ.Κ.Μ.).
Η συνδικαλιστική του δράση περιλαμβάνει καθημερινή δραστηριοποίηση και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της περίθαλψης των Θαλασσαιμικών, καθώς και αγώνες για τη διάδοση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, για ασφαλείς μεταγγίσεις αίματος και για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων νοσηλείας στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας. Συνεργάζεται με επίσημους φορείς (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, Διοικήσεις Νοσοκομείων, Ασφαλιστικά Ταμεία) για την αντιμετώπιση της νόσου, για τη Δημόσια και δωρεάν περίθαλψη των Θαλασσαιμικών ασθενών. Οι συνεχείς παρεμβάσεις του έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση, και την κοινωνική ενσωμάτωση όλων των Ατόμων με Αναπηρία.
Η συμμετοχή του σε φορείς ασθενών ξεκίνησε το 1987 ως Ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου Μεσογειακής Αναιμίας νομού Άρτας. Το 1997 έγινε μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και από το 2002 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2009 εκλέχθηκε και Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας όπου διετέλεσε δύο θητείες (2009-2013 και 2017-2020).
———-
Ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας ιδρύθηκε το 1975, με σκοπό την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων που πάσχουν από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο.
Αγωνίζεται για τη Δημόσια και Δωρεάν περίθαλψή τους, και υλοποιεί Δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, της καθημερινότητας και της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.
Ο Ε.Σ.ΘΑ. είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (TIF), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ), της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΟΑμεΑΚΜ).