Βασίλειος Κερασιώτης

Share:

Βασίλειος Κερασιώτης

Δικηγόρος, Διευθυντής HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ

Vassilios Kerasiotis is a Human Rights Lawyer, Legal Representative of the Applicants ‘Chowdury and 42 Others vs Greece’. The case concerns a number of irregular migrants from Bangladesh who cultivated strawberries on farms in northwest Greece – a case of deemed to be ‘trafficking for the purpose of labour exploitation’. In his recent work he focuses on refugees as country director in Greece for HIAS, a refugee support NGO in Lesvos. HIAS also supports cases of criminalization of humanitarian intervention as well as hate crime victims.

Συμμετέχει σε: