Βασίλειος Κουράφαλος

Share:

Βασίλειος Κουράφαλος

Φαρμακοποιός, Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων, Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Ο Βασίλειος Κουράφαλος, PhD, MSc, είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης & Αξιοποίησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Είναι επίσης Μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκου, του Υπουργείου Υγείας από το 2019.

Είναι πτυχιούχος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Διδακτορική Διατριβή και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία/Medicinal Chemistry και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εκπαιδευθεί στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ) και σε τεχνικές διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων, σε workshops στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συμμετοχή στο Medicine Evaluation Committee (MEDEV), ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων κοινωνικής ασφάλισης και στο European Healthcare Fraud and Corruption Network, ως εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Συμμετέχει σε: