Βασίλειος Ραφτόπουλος

Share:

Βασίλειος Ραφτόπουλος

Προϊστάμενος Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS Ε.Ο.Δ.Υ., τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σ.Ε.Π. Διοίκησης Μονάδων Υγείας Ε.Α.Π., Μέλος Δ.Σ. Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.

Ο Δρ. Βασίλης Ραφτόπουλος, RN, MSc, PhD, είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, διδακτορικό στην Ποιότητα φροντίδας και την ικανοποίηση των ηλικιωμένων ασθενών.

Εργάζεται ως επιδημιολόγος και Προϊστάμενος του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS του ΕΟΔΥ και ως Εθνικό Σημείο Επαφής της Ελλάδος σε θέματα HIV, HBV, HCV, TB στο ECDC.

Είναι μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)

Διατέλεσε για 8 έτη εκλεγμένος Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος στο Τμήμα Νοσηλευτικής και Διευθυντής του Μεσογειακού Ερευνητικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Φροντίδας του ΤΕΠΑΚ.

Υπήρξε Πρόεδρος της Εσωτερικής Επιτροπής Ποιότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο για την ποιότητα με τίτλο: «Τα Θέλω και τα μπορώ της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας».

Συμμετέχει σε: