Βασιλική Ναούμ

Share:

Βασιλική Ναούμ

Επιστημονική συνεργάτης, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας & εξωτερική συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ΠαΔΑ

Η Βασιλική Ναούμ γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με εξειδίκευση στην Οικονομική Αξιολόγηση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Σήμερα εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης στο Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας και ως εξωτερική συνεργάτης στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οικονομική αξιολόγηση στον τομέα της υγείας, τις πολιτικές υγείας και την έρευνα υπηρεσιών υγείας.