Γεώργιος Καντεράκης

Share:

Γεώργιος Καντεράκης

Επόπτης Δημόσιας Υγείας - Υγιεινολόγος ΤΕ, ΜΑΒΜ, MCs Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ Ν.Π.Δ.Δ. Νοσοκομειακή Μονάδα Σισμανόγλειο

Είναι Υγιεινολόγος, απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα Αθήνας και Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, απόφοιτος του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας.
Έχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών «Master of Science Δημόσια Υγεία» της Σχολής Θετικών Επιστημών του European University Cyprus και Μεταπτυχιακό – Master of Arts in Business Management, από το Kingston University.
Είναι Πιστοποιημένος Εσωτερικός Επιθεωρητής (από την TÜV Austria Academy) για το ISO 22000:2018 Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ISO 14001:2015 Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 45001:2018 Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, και από το ΕΚΔΔΑ έχει πιστοποίηση στη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.
Είναι μέλος της Επιτροπής για την έγκριση Εσωτερικών Κανονισμών Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων των Μονάδων Υγείας της περιοχής ευθύνης της 1ης Υ.Πε. Αττικής, και είναι μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) στο «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.Α. Επίσης έχει διατελέσει, Επιστημονικός Σύμβουλος της Τριμηνιαίας Ενημερωτικής – Επιστημονικής Έκδοσης της Πανελλήνιας Ένωσης των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και ήταν μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης στο «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.Α.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και την παρούσα περίοδο είναι εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
Είχε την τιμή να είναι μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών πανελλήνιων επιστημονικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων, και έχει προεδρεύσει και συντονίσει επιστημονικά τραπέζια. Επιστημονικό του έργο συχνά παρουσιάζεται σε επιστημονικές εκδηλώσεις.