Γεώργιος Στεφανόπουλος

Share:

Γεώργιος Στεφανόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Μηχανικός Η/Υ (ΕΜΠ), Ειδικός Αναλυτής, Digital Health Governance, Reformed

Ο Γεώργιος Στεφανόπουλος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μηχανικός Η/Υ (ΕΜΠ) με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,. Έχει πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση εθνικών συστημάτων και υπηρεσιών ψηφιακής υγείας. Διετέλεσε Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργείου Υγείας σχεδιάζοντας τον Οδικό Χάρτη Ηλεκτρονικής Υγείας. Συνέβαλε στη διαμόρφωση έργων Ε.Σ.Π.Α. και προτάσεων τεχνικής βοήθειας για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Υγείας. Υπήρξε ενεργό μέλος πολλών Επιτροπών και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ενώ σήμερα κινείται επαγγελματικά στον τομέα των αξιολογήσεων Συστημάτων Υγείας ως Ειδικός Αναλυτής και δραστηριοποιείται με την εταιρεία Reformed στον τομέα του Digital Health Governance.