Γιάννης Βασαλάκης

Share:

Γιάννης Βασαλάκης

Chief Underwriter of Life & Health Business, Interamerican

Είναι ο Chief Underwriter Ζωής & Υγείας της Interamerican (όμιλος Achmea). Έχει συγγράψει εγχειρίδια οδηγιών για την ορθή διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων και πραγματοποιήσει σειρά μελετών για τις επιπτώσεις χρονίων νοσημάτων στα προϊόντα Ζωής & Υγείας Εξειδικεύεται στην δημιουργία προϊόντων Υγείας μέσω μεθοδολογίας lean start up καθώς και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και κανόνων underwriting, έχοντας την ευθύνη για την υλοποίηση του πρώτου αυτοματοποιημένου συστήματος underwriting προϊόντων Ζωής & Υγείας στην Ελλάδα. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής επί σειρά ετών από τα ασφαλιστικά ινστιτούτα Ελλάδας & Κύπρου παραδίδοντας σεμινάρια στους κλάδους ασφάλισης Ζωής & Υγείας.