Γιάννης Φαρόπουλος

Share:

Γιάννης Φαρόπουλος

Επιστημονικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

Με γνωστικό υπόβαθρο τη Φαρμακευτική και τα Οικονομικά Υγείας, απέκτησε εμπειρία στη Διοίκηση και Οργάνωση Μονάδων Υγείας και εργάσθηκε ως ανώτερο στέλεχος σε Ιδιωτικές Κλινικές και Δημόσια Νοσοκομεία για περισσότερο από μία δεκαετία.
Εργάσθηκε στον κλάδο της Μηχανοργάνωσης Έργων Υγείας ως Δ/ντης Έργων σε όμιλο πληροφορικής, για την ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS, RIS) σε Νοσοκομεία και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Διετέλεσε Διοικητής του Γεν. Νοσοκομείου Κεφαλονιάς (2004-2005) και Αναπλ. Διοικητής στο Γεν. Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας (2005-2008). Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τον Τομέα του Περιβάλλοντος, την Ορθή Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας των Νοσοκομείων.
Από το 2008 έως το 2011 εργάσθηκε ως Διευθυντής Ανάπτυξης σε Πολυεθνικό Όμιλο Διαχείρισης και Αξιοποίησης Αποβλήτων, προωθώντας την ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων από τις βιομηχανίες τσιμέντου, μετάλλου και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Από το 2012 παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων στους τομείς διαχείρισης έργων, καινοτομίας και στρατηγικού σχεδιασμού. Συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κυρίως Horizon 2020 και LIFE, στους τομείς του Healthcare, Energy Efficiency και Environment.
Από τον Ιούλιο του 2019 παρέχει υπηρεσίες ειδικού επιστημονικού συμβούλου στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων ενεργά στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση του καπνίσματος 2019-2023, καθώς και στη συγγραφή του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη Δημόσια Υγεία.