Γεώργιος Καλαμίτσης

Share:

Γεώργιος Καλαμίτσης

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας | Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας, Πρόεδρος του Liver Patients International

Ο Γεώργιος Καλαμίτσης είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας από το 2012, και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Επίσης προεδρεύει της LPI (liver patients international). Ασχολείται με την Πολιτική Υγείας, ειδικευμένος στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το έργο του σχετίζεται με την παροχή υποστήριξης σε άτομα που ζουν με ιογενή ηπατίτιδα ή άλλο ηπατικό νόσημα, υποστηρίζοντας τα δικαιώματά τους παρέχοντας τεκμηριωμένες πολιτικές υγείας. Πρόσφατα, διορίστηκε Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (2019) και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (Υπουργείο Υγείας 2017) έχει συνεργαστεί εκτενώς με πολλούς φορείς, εστιάζοντας στα δικαιώματα των ασθενών καθώς και στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με οργανισμούς και ενδιαφερόμενους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συμμετέχει σε: