Γιώργος Μανιάτης

Share:

Γιώργος Μανιάτης

Υπεύθυνος τμήματος Κλαδικών Μελετών, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Ο Γιώργος Μανιάτης είναι υπεύθυνος του τμήματος Κλαδικών Μελετών του ΙΟΒΕ. Είναι κάτοχος πτυχίου από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Οικονομική Πολιτική από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί στη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως οικονομολόγος και παλαιότερα στο ΙΟΒΕ ως ερευνητής. Έχει συγγράψει πλήθος κλαδικών και ειδικών μελετών με έμφαση στις αγορές ενέργειας και στην ανάλυση οικονομικών επιπτώσεων από μεταβολές στη φορολογία στις αγορές προϊόντων. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.