Ελπίδα Κυριακού

Share:

Ελπίδα Κυριακού

Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Η Ελπίδα Κυριακού είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, με υπηρεσία στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» από το 2000 και κατέχει τη θέση της Προϊσταμένης Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής από το 2007. Είναι συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας σε θέματα Ψηφιακής Υγείας από το 2019. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.