Εμμανουήλ Συμβουλάκης

Share:

Εμμανουήλ Συμβουλάκης

MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο κ. Εμμανουήλ Συμβουλάκης αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Napoli, FEDERICO II, (Naples, Italy), με βαθμό 105/110. Απέκτησε την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής το 2006. Επισκέφθηκε το Τμήμα Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στο King’s College London, αποκτώντας ερευνητική εμπειρία. Πραγματοποίησε εγγραφή στο Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου (GMC). Απέκτησε κλινική εμπειρία σε Group Practice Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Lambeth Walk Group Practice) για αρκετούς μήνες. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 2007. Είναι συγγραφέας σε 118 διεθνείς δημοσιεύσεις αναρτημένες στο PubMed.
Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2008 καθώς και στο διδακτικό έργο του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής. Ολοκλήρωσε δύο θητείες 12 μηνών ως επικουρικός ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για τη Μονάδα Αιμοδοσίας, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ). Διορίστηκε, το 2019, Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ανέλαβε τη Διεύθυνση της Κλινικής Εργασίας ΠαΓΝΗ από τον Απρίλιο του 2021 ενώ συνεισφέρει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα του ΠαΓΝΗ από τον Ιανουάριο του 2021.