Ευάγγελος Φιλόπουλος

Share:

Ευάγγελος Φιλόπουλος

Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Ο Ευάγγελος Φιλόπουλος είναι χειρουργός (με απασχόληση στις παθήσεις μαστού) και πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, την οποία υπηρετεί από 30ετίας. Εργάστηκε για 6 χρόνια στην τότε Δυτική Γερμανία και στη συνέχεια για 33 χρόνια στο νοσοκομείο « Ο Άγιος Σάββας». Τα οργανωτικά ενδιαφέροντα και οι παρεμβάσεις του εστιαζόταν τα πρώτα χρόνια επανόδου του στην Ελλάδα στην παροχή τεχνογνωσίας για την κίνηση και το πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων του ΕΚΑΒ, στην εκπαίδευση των πληρωμάτων του και στην επιστημονική προβολή της επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής και της ιατρικής των καταστροφών. Διετέλεσε για πολλά χρόνια αιρετό μέλος των Διοικήσεων του νοσοκομείου που εργαζόταν. Προώθησε την οργάνωση και λειτουργία της πρώτης αυτόνομης χειρουργικής μονάδας ημερήσιας λειτουργίας και στη συνέχεια εργάστηκε για τη δημιουργία του «Νίκος Κούρκουλος» στην Αθήνα και πρόσφατα του «Νίκος Κούρκουλος» στη Θεσσαλονίκη. Συμμετείχε στην επεξεργασία σχεδίων για την κατ’ οίκον φροντίδα που υλοποίησε στο Νοσ. Μεταξά ο πρώην πρόεδρος της ΕΑΕ, Βύρων Λισσαίος, και στην οργάνωση των μαθημάτων κατ’ οίκον παρηγορικής φροντίδας σε νοσηλευτικό προσωπικό στα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε.Α.Ε. Προς το παρόν δουλεύει για την λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Νεοπλαστικών ασθενειών παιδιών εφήβων και νεαρών ενηλίκων, για την δημιουργία μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές και την σύζευξη τους με κινητές μονάδες κατ’ οίκον φροντίδας και σταθμούς τηλεσυμβουλευτικής. Τα τελευταία 20 έτη διευθύνει προσωπικά το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού της Ε.Α.Ε. με δύο μονάδες κινητών μαστογράφων οι οποίες έχουν επισκεφθεί όλες τις περιοχές της χώρας παρέχοντας υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης σε κοινωνικά και γεωγραφικά εμποδιζόμενους πληθυσμούς. Η υποστήριξη του στο Νοσ. «Άγιος Σάββας» είναι δεσμευτική καθώς το θεωρεί ως τον χώρο όπου αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της πιο παραγωγικής περιόδου της ζωής του.

Συμμετέχει σε: