Ευαγγελία Κοράκη

Share:

Ευαγγελία Κοράκη

Πρόεδρος HACRO, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research ΑΕ

H Ευαγγελία Κοράκη είναι ιδρύτρια με θέση Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της CORONIS Research SA από το 2003.
Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει περισσότερα από 20 έτη τεχνογνωσίας και εμπειρίας διαχείρισης στην παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία στον τομέα των Ιατρικών & Κανονιστικών Υποθέσεων με εταιρείες όπως η Roche, η Warner Lambert, η Pfizer, η Actelion Pharmaceuticals, συμπεριλαμβανομένων 15 ετών υψηλού επιπέδου ευθύνης στην κλινική έρευνα. Συνέβαλε στην παγκόσμια ανάπτυξη πολλών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ορφανών φαρμάκων, και έχει βαθιά γνώση των διαδικασιών κανονιστικών υποθέσεων που αφορούν σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς κυβερνητικές πολιτικές. Συμμετέχει σε πολλές ομάδες εργασίας με στόχο την προώθηση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα και την εναρμόνισή της με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ο κυριότερος στόχος επιχειρησιακής διαχείρισής της είναι να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια ηθική και προσανατολισμένη στην αξία εταιρική κουλτούρα μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, μια φιλοσοφία προσανατολισμένη στον πελάτη και τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης.
Είναι ιδρυτικό μέλος του HACRO (Ελληνικός Σύνδεσμος των CROs) και διετέλεσε εκλεγμένη Γραμματέας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του HACRO από το 2013 έως το 2017. Έκτοτε εκλέγεται και διατελεί Πρόεδρος του HACRO.