Θάλεια Ρίζου

Share:

Θάλεια Ρίζου

Director του Οργανισμού Κοινωνικής Καινοτομίας Among

Η Θάλεια Ρίζου είναι ιδρύτρια και διευθύντρια του οργανισμού κοινωνικής καινοτομίας among, συνιδρύτρια της εταιρίας Holding Spaces και μόνιμος συνεργάτης στην Ελλάδα φορέων όπως το ChangemakerXchange και το Bosch Alumni Network. Έχει εργαστεί ως Project Manager, Facilitator και Service Designer τα τελευταία 15 χρόνια σε πληθώρα επιχειρηματικών, αστικών και κοινωνικών projects στην Ελλάδα και σε 10+ χώρες στο εξωτερικό. Ο βασικός στόχος του οργανισμού among είναι να εκσυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται projects και υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις στην Ελλάδα σήμερα. Η Θάλεια έχει συνεργαστεί με 95+ δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, έχει εκπαιδεύσει πάνω από 2.100 επαγγελματίες στην κατανόηση καινοτόμων μεθοδολογιών όπως το service design, το project management και η συστημική προσέγγιση και έχει επιλεγεί ως fellow στα προγράμματα »100 Women for COVID-19 Coaching Program», »BREAK fellowship», »START» και άλλα. Το πάθος της είναι να καταφέρουμε να προσαρμόσουμε στο ελληνικό περιβάλλον μεθοδολογίες που επιφέρουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία. Το 2021 και 2022, ο οργανισμός among σε συνεργασία με το London School of Economics και με την υποστήριξη του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος μελέτησαν το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και σχεδίασαν βελτιώσεις για τη λειτουργία του. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τον Δήμο Καισαριανής ο οργανισμός among μελέτησε και ανασχεδίασε τις λειτουργίες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Συμμετέχει σε: