Θεόδωρος Γιαννούχος

Share:

Θεόδωρος Γιαννούχος

Τμήμα Πολιτικής και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Νότιας Καρολίνας, ΗΠΑ | Επίκουρος Καθηγητής

Ο Δρ. Θεόδωρος Γιαννούχος είναι Επίκουρος Καθηγητής (Assistant Professor – tenure track) στο Τμήμα Πολιτικής και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας (ΗΠΑ). Εξειδικεύεται στα οικονομικά της υγείας, στην έρευνα χρήσης υπηρεσιών υγείας, στην αξιολόγηση πολιτικών υγείας και σε αναλύσεις κόστους-αποτελεσματικότητας.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως: 1) μελέτες αξιολόγησης των επιπτώσεων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων στη χρήση υπηρεσιών υγείας, στη μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, καθώς και στις συμπεριφορικές αλλαγές, και 2) ανάπτυξη αλγοριθμικών προβλεπτικών μοντέλων με εφαρμογές σε κλινικό και διοικητικό επίπεδο. Ο Δρ. Γιαννούχος χρησιμοποιεί οικονομετρικές μεθόδους αναλύοντας μεγάλα δεδομένα στις έρευνές του.
Έχει περισσότερες από 80 αναρτήσεις και δημοσιεύσεις μετά από κρίση σε διεθνή και αμερικάνικα ακαδημαϊκά περιοδικά (JAMA Network, American Journal of Public Health, Medical Care, Vaccines, Autism), από το 2018 έως σήμερα. Ο Δρ. Γιαννούχος συμμετέχει ως ένας από τους κύριους ερευνητές σε μελέτες ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων νέων πολιτικών υγείας στην πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας, στα κόστη και στη συγκριτική ανάλυση αυτών σε ομοσπονδιακό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτειών στις ΗΠΑ. Έλαβε το διδακτορικό του (PhD) στα Οικονομικά και στην Έρευνα Υπηρεσιών Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Τέξας (Texas A&M) υπό την επίβλεψη των Drs. Kum, Morissey και Ohsfeldt, και συνέχισε με μεταδιδακτορικό (post doc) στο Πανεπιστήμιο της Utah υπό τους Drs. Brixner και Malone.

Συμμετέχει σε: