Θεόδωρος Μπάζας

Share:

Θεόδωρος Μπάζας

MD, PhD, MSc (London), DIH (Engl Ειδικός Ιατρός της Εργασίας (JCHMT, UK), Ανώτερο Μέλος της Σχολής Ιατρικής της Εργασίας του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών του του Λονδίνου, Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στο Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικών Ιατρών (UEMS), Πρώην μόνιμος (πλήρους απασχόλησης) Περιφερειακός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ για την Υγιεινή και την Ιατρική της Εργασίας

Ο Δρ Θεόδωρος Μπάζας, MD, PhD, MSc (London), DIH (Engl Ειδικός Ιατρός της Εργασίας (JCHMT, UK), είναι Ανώτερο Μέλος της Σχολής Ιατρικής της Εργασίας του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών του του Λονδίνου, Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στο Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικών Ιατρών (UEMS), Πρώην μόνιμος (πλήρους απασχόλησης) Περιφερειακός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ για την Υγιεινή και την Ιατρική της Εργασίας.

Συμμετέχει σε: