Θεόδωρος Πασχάλης

Share:

Θεόδωρος Πασχάλης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο Θεόδωρος Β. Πασχάλης προΐσταται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ. Έως το 2021 κατείχε τη θέση του Προϊσταμένου στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ. Είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην «Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διασφάλιση Ποιότητας. Έχει εργαστεί σαν κλινικός επιστήμονας σε Τμήματα Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Είναι μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας.

Συμμετέχει σε: