Θεόδωρος Φούσκας

Share:

Θεόδωρος Φούσκας

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

O Δρ. Θεόδωρος Φούσκας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στη Μετανάστευση και τη Δημόσια Υγεία» στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ειδικεύεται στα θέματα μετανάστευσης, υγείας και εργασίας των μεταναστών και μεταναστευτικών κοινοτικών οργανώσεων. Επίσης, στα θέματα επισφαλούς, χαμηλού κύρους/χαμηλά αμειβόμενης εργασίας, ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, αδήλωτης εργασίας, παράτυπης μετανάστευσης, πρόσβασης των μεταναστών στην υγεία, στην αλληλεγγύη, στην κοινωνική προστασία, στην πολιτική συμμέτοχη και στα συνδικάτα στις χώρες υποδοχής.

Έχει δημοσιεύσει εκτενώς για θέματα μετανάστευσης, υγείας των μεταναστών, επισφαλούς απασχόλησης, πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικής ένταξης και αποκλεισμού.

Από το 2005, έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος έρευνας και ως ερευνητής σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα για μετανάστες και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Τα τελευταία ερευνητικά του έργα περιλαμβάνουν: την κοινή γνώμη, τις κινητοποιήσεις και τις πολιτικές σχετικά με τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες σε περιόδους κατά των μεταναστών (Research Project BR/175/A5/PUMOMIG, 2018-2019), την Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και το Άσυλο για το 2018 (ΕΔΜ/ΕΕ, 2019), τη συγκριτική επισκόπηση των εθνικών καθεστώτων προστασίας στην ΕΕ (ΕΔΜ/ΕΕ, 2019), τις διαδικασίες πρόσβασης στην ιθαγένεια για πολίτες τρίτων χωρών (ΕΔΜ/ΕΕ, 2019), την Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και το Άσυλο για το 2019 (ΕΔΜ/ΕΕ, 2020), ακριβής, έγκαιρη, διαλειτουργική; Διαχείριση δεδομένων στη διαδικασία ασύλου (EMN/EU, 2020), την προσέλκυση και προστασία εποχικών εργαζομένων από τρίτες χώρες (ΕΔΜ/ΕΕ, 2020), την αντιμετώπιση των επί μακρόν παράτυπα διαμενόντων μεταναστών: Πρακτικές και προκλήσεις στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και στη Νορβηγία (EMN/EU, 2020), την κράτηση και εναλλακτικά μέτρα αντί της κράτησης σε διεθνείς διαδικασίες προστασίας και επιστροφής (EMN/EU, 2020), Φωνές Μεταναστριών (VIW) (Erasmus+, 2020-2022).

Συμμετέχει σε: