Θεόδωρος Χαμακιώτης

Share:

Θεόδωρος Χαμακιώτης

Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ο Θεόδωρος Χαμακιώτης γεννήθηκε το 1975 και αποφοίτησε από την Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών με σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜSc) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π.

Έχει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατέχοντας διευθυντικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στα αντικείμενα των Οικονομικών και της Διοίκησης. Ανήκει στο Δυναμικό του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών από το 2009 διατελώντας στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ιατρικού Ψυχικού έως το 2019. Aπό το 2019 είναι Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Είναι μέλος του Δ.Σ του Σ.Ε.Κ και τον Οκτώβριο του 2021 εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου.

Συμμετέχει σε: