Καίτη Αποστολίδου

Share:

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ

Η Καίτη Αποστολίδου είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΛΛΟΚ και διανύει τη δεύτερη θητεία της ως Πρόεδρος (2020-2023). Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της ΕCPC – Εuropean Cancer Patient Coalition από το 2013 έως το 2020, και από τον Ιανουάριο 2021 είναι μέλος του Δ.Σ. Εκπροσωπεί την ΕCPC στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, στην ομάδα εμπειρογνωμόνων ECIBC/QASDG EU, στην επιστημονική επιτροπή του TRANSCAN-2, συμμετείχε ενεργά σε όλες τις Ευρωπαϊκές Κοινές Δράσεις για τον καρκίνο ΕPAAC, CanCon, iPAAC, JARC, σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.ά. Σε εθνικό επίπεδο, συμμετείχε στην επιτροπή κατάρτισης του ΝΣ για τη σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και στις Επιτροπές Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας. Εκπροσωπεί την ΕΛΛΟΚ στο Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία και είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και επικεφαλής της Γραμματειακής Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας All.Can Greece. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων στις πολιτικές καρκίνου.