Κωνσταντίνος Ζήσης

Share:

Κωνσταντίνος Ζήσης

Επιστημονικός συνεργάτης, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας

Ο Κωνσταντίνος Ζήσης σπούδασε Διοίκηση Υγείας και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Υγείας και τον Σχεδιασμό Υπηρεσιών Υγείας. Έχει πολύχρονη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα υγείας (υπηρεσίες υγείας), καθώς και σε ερευνητικά ιδρύματα (ΙΙΒΕΑΑ), ενώ επιπλέον έχει συνεργασθεί με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) σε θέματα διασφάλισης ποιότητας προγραμμάτων σπουδών των επιστημών υγείας και προετοιμασίας πιστοποίησής τους. Σήμερα, εργάζεται στην Pharmaceutical Product Development (PPD), ενώ είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας και της Εταιρείας Ιατρικών Μελετών Κρήτης.

Συμμετέχει συχνά ως ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια στον χώρο της υγείας και είναι τακτικός reviewer σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε θέματα οικονομίας και πολιτικής της υγείας. Υπήρξε υπότροφος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (2017) για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών του.

Είναι μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην τεκμηριωμένη πολιτική υγείας και τις συστηματικές ανασκοπήσεις, την οικονομική αξιολόγηση στην υγεία και την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας.