Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής

Share:

Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής

Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, ΝΝ Hellas

Ο κ. Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής γεννήθηκε στην Κρήτη το 1963. Είναι αδειούχος αναλογιστής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Αναλογιστική Επιστήμη από το City University of London. Παράλληλα, είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής με εξειδίκευση στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθώς και πτυχίου Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το ΤΕΙ Πειραιά. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις ασφαλιστικών εταιρειών ως Διευθυντής Ατομικών και Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής, Bancassurance και Αναλογιστικού. Επιπλέον, είναι μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος από το 1994. Στην ΝΝ Hellas ανέλαβε από το 2016 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών.