Μάκης Παπαταξιάρχης

Share:

Μάκης Παπαταξιάρχης

Managing Director, Janssen Greece, Cyprus & Malta

Ο κύριος Παπαταξιάρχης διαθέτει 20ετή εμπειρία στον φαρμακευτικό κλάδο. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Janssen-Cilag Ελλάδας το 2000, όπου ανέλαβε θέσεις αυξημένης ευθύνης όπως του Business Unit Director, και του Marketing & Sales Director. Το 2010 μετακινήθηκε στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Janssen Ρουμανίας. Στη διάρκεια της θητείας του στη Ρουμανία ήταν Πρόεδρος του τοπικού Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ARPIM). Από το 2013 κατείχε τη θέση του National Director, Systems of Care, στη Janssen Pharmaceuticals Inc. στις ΗΠΑ. Ο κ. Παπαταξιάρχης από το τέλος του 2015, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen του ομίλου Johnson & Johnson, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Κατέχει πτυχίο Φαρμακευτικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στις Φαρμακευτικές και Οικονομικές Επιστήμες καθώς επίσης και ΜΒΑ σε Marketing Management.