Μάνος Λογοθέτης

Share:

Μάνος Λογοθέτης

Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο Μάνος Λογοθέτης είναι ιατρός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» καθώς και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Αύγουστο 2019 ορίστηκε Ειδικός Γραμματέας Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τον Φεβρουάριο 2020 ορίστηκε Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θέση την οποία κατέχει έως σήμερα.
Είναι Ιατρός του ΕΟΔΥ και κατά το διάστημα 2015 έως 2019, διατέλεσε Συντονιστής πεδίου του ιατρικού και ψυχοκοινωνικού κλιμακίου του ΕΟΔΥ για το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Σάμου, και Γενικός Συντονιστής πεδίου για τα ΚΥΤ των νησιών που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή του προσφυγικού-μεταναστευτικού (Λέσβος, Χίος, Κως, Λέρος, Σάμος). Έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας σε θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2007-2009), καθώς και Σύμβουλος στο Γραφείο Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Στους τομείς ειδίκευσής του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι πολιτικές δημόσιας υγείας και η προστασία ευάλωτων ομάδων (ανηλίκων֗, θυμάτων κακοποίησης, βιασμού και βασανιστηρίων).
Ως Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής.