Μαρία Σπυράκη

Share:

Μαρία Σπυράκη

Ευρωβουλευτής ΕΛΚ, μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου

Η Μαρία Σπυράκη έλαβε το Βραβείο του Ευρωβουλευτή της χρονιάς το 2019 για τη Βιομηχανία, την Έρευνα και την Καινοτομία. Είναι για 2η φορά ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία – Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα. Είναι μέλος των Επιτροπών Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) και της Ειδικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου. Η Μαρία Σπυράκη είναι συμπρόεδρος του Intergoup “Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development», καθώς και αντιπρόεδρος της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
Σε αυτή τη 2η θητεία της μέχρι τώρα ήταν εισηγήτρια στο Ευρωκοινοβούλιο για τη Στρατηγική για τα Βιώσιμα Χημικά. Εισηγήθηκε, επίσης, στην επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων την πρόταση για το Κύμα Ανακαίνισης των Κτιρίων και τον φάκελο για τη Στρατηγική του Μεθανίου. Ήταν επίσης σκιώδης εισηγητής, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της έκθεσης για την «Αποθήκευση ενέργειας», τον μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα για τη στήριξη των πράσινων επενδύσεων στοn Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και της αιτιολογικής έκθεσης σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών στην επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.
Η Μαρία Σπυράκη σπούδασε χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο της Ενέργειας, τις Επιχειρήσεις, και τη Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος επί 22 χρόνια μέχρι το 2014, οπότε και εξελέγη στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει 3 θερινά σχολεία στο Κολλέγιο της Ευρώπης για την ενέργεια, τις διαπραγματεύσεις και τη θεσμική πορεία της ΕΕ. Επίσης έχει αποφοιτήσει από 2 προγράμματα e-learning από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη Διαχείριση Κρίσεων και την Οικονομική Κρίση του 2010.