Μιχάλης Κακούρος

Share:

Μιχάλης Κακούρος

Access Excellence Lead, Roche (Hellas) S.A.

Ο Μιχάλης Σ. Κακούρος είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Διεθνείς Πολιτικές Υγείας από το London School of Economics και μετεκπαίδευση στα Οικονομικά της Υγείας στο Harvard T.H. Chan School of Public Health. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε έργα Πολιτικής Υγείας, έχει διατελέσει σύμβουλος Υπουργού Υγείας για θέματα Φαρμακευτικής Πολιτικής και μέλος της Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Για δέκα και πλέον έτη εργάζεται στον φαρμακευτικό κλάδο σε Τμήματα Market Access πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών διασφαλίζοντας την πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες πολλών και διαφορετικών νόσων όπως Ηπατίτιδες, Ρευματολογία, Νευρολογία, Αιματολογία, Ογκολογία κ.α. Πλέον, κατέχει την θέση του επικεφαλής τμήματος ως Access Excellence Lead στην φαρμακευτική εταιρεία Roche Hellas.

Συμμετέχει σε: