Νικόλαος Οικονόμου

Share:

Νικόλαος Οικονόμου

Γενικός-Οικογενειακός Ιατρός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής-ΣΕΠ ΜΠΣ «Διοίκησης Μονάδων Υγείας» Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Ο Νίκος Οικονόμου είναι Γενικός-Οικογενειακός Ιατρός, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας από το London School of Hygiene and Tropical Medicine και Διδακτορικό από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της αποδοτικότητας της Κέντρων Υγείας.

Διδάσκει Οικονομική και χρηματοδοτική διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα εργάζεται ως ιδιώτης Γενικός- Οικογενειακός Ιατρός στη Ρόδο.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται στους τομείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της πρόληψης και προαγωγής υγείας, των κοινωνικών ανισοτήτων, της αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας και των οικονομικών της υγείας. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται συμμετοχή σε 6 βιβλία, περισσότερες από 15 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 100 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, ομάδες εργασίας, φόρουμ υπηρεσιών υγείας και πάνελ εμπειρογνωμόνων.

Συμμετέχει σε: