Νικόλαος Βέττας

Share:

Νικόλαος Βέττας

Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)

Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) από το 2013. Καθηγητής στο Οικονομικό Παvεπιστήμιο Αθηvώv, από το 2003, όπου έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Τμήματος Οικovoμικής Επιστήμης και μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Απόφοιτος της Βαρβακείου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Παvεπιστημίου Αθηvώv και κάτοχος διδακτορικού από το University of Pennsylvania. Ειδικεύεται στη Βιoμηχαvική Οργάνωση, Μικρooικovoμική, Θεωρία Παιγvίωv, και την Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών. Έχει εργαστεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Duke University στις Η.Π.Α. και ως Επισκέπτης Καθηγητής στο ΙNSEAD στη Γαλλία.
Είναι Associate Editor του Journal of Industrial Economics και του International Journal of Industrial Organization όπως και Ερευνητικός Εταίρος στο Centre for Economic Policy Research του Λονδίνου, ενώ έχει υπάρξει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του European Association for Research in Industrial Economics και Associate Editor του Journal of the European Economic Association.
Έχει υπηρετήσει ως τακτικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και μέλος του European Advisory Group for Competition Policy Ευρωπαïκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είναι συν‐ιδρυτής του www.greekeconomistsforreform.com και συν‐διοργανωτής του ετήσιου Conference for Research on Economic Theory and Econometrics.