Νικόλας Κούρκουλας

Share:

Νικόλας Κούρκουλας

BSc, MBBS, MPA, Market Access Manager, Astra Zeneca

Ο Νικόλας Κούρκουλας είναι απόφοιτος Ιατρικής από το Imperial College London με ερευνητική εμπειρία στην αιματολογία και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Δημόσιας Διοίκησης από το London School of Economics και το Science Po Paris.
Ο Νικόλας εργάζεται ως Market Access Lead στην AstraZeneca Ελλάδος. Η σταδιοδρομία του στη Market Access ομάδα της AstraZeneca ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 με εξειδίκευση σε θέματα φαρμακο-οικονομικών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία, αρχικά ως ιατρός, ενώ από το 2013 έως το 2015 εργάστηκε για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. και για τον Ο.Ο.Σ.Α. σε θέματα Δημόσιας Υγείας. Από το 2016 και για 2 χρόνια εργάστηκε ως Health Economist Researcher στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.