Παναγιώτα Γιακκούπη

Share:

Παναγιώτα Γιακκούπη

Επίκουρος καθηγήτρια Μικροβιολογίας Δημόσιας Υγείας, Τομέας Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωοανθρωπονόσων, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η Παναγιώτα Γιακκούπη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 από Κύπριους γονείς. Πήρε το πτυχίο της Βιολογίας το 1996 από τη Σχολή Θετικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στον Τομέα Μικροβιολογίας, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1997-2002).
Εργάστηκε ως υπότροφος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας και συμμετείχε στη μελέτη της βακτηριακής αντοχής στα αντιβιοτικά (1997-2000). Συνεργάστηκε με την Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών ως Ειδική Επιστήμονας για την «Παραγωγή συστημάτων για την ταχεία και ακριβή ανίχνευση και ταυτοποίηση γονιδίων υπεύθυνων για τη βακτηριακή αντοχή στα αντιβιοτικά» (χρηματοδότηση από την ΕΛΠΕΝ Ανώνυμο Εταιρεία Φαρμακευτικής Βιομηχανίας) (1999). Συμμετείχε ως Ειδική Επιστήμονας στο πρόγραμμα «Συστηματικές μυκητιάσεις στον ελληνικό χώρο: επιδημιολογική μελέτη αποικισμού, καταγραφής και ελέγχου της ευαισθησίας των μυκήτων σε αντιμυκητιασικά φάρμακα» (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 99) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας) στο Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Ιανουάριος 2000-Ιούνιος 2001). Δραστηριοποιήθηκε στο πρόγραμμα «Επιδημιολογική επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής» στο Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθήνας (Ιούλιος 2001-Μάιος 2003). Από το 2003 εκλέχθηκε από το σώμα των Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ως Επιστημονική Συνεργάτης στην Έδρα Εφαρμοσμένη εις τη Δημόσια Υγεία Μικροβιολογία και Ανοσολογία. Από τον Οκτώβριο 2009 έως τον Ιούνιο 2018 εργάστηκε και ως Επικεφαλής του Τμήματος Μελέτης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά, στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ. Τον Οκτώβριο 2018 εξελέγη επίκουρος καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Δημόσιας Υγείας» στον τομέα Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωοανθρωπονόσων, στο τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ηγείται της μονάδας Μικροβιακής αντοχής και Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Εργαστηρίου Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων, του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.
Η διδακτική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην Αντοχή των Βακτηρίων στα Αντιβιοτικά, ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, και στην Εργαστηριακή Μελέτη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, με διαλέξεις στα ΜΠΣ Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ και ΕΣΔΥ-ΤΕΙ και «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική», ΕΚΠΑ. Από το 2010 είναι υπεύθυνη για μάθημα στο ΠΜΣ «Εργαστηριακή υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας», ΕΣΔΥ και από το 2012 είναι υπεύθυνη και για δεύτερο μάθημα στο ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας με κατεύθυνση Λοιμώδη. Στο επανιδρυθέν ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (ΦΕΚ 3988/Β’Σεπτ 2020) συμμετέχει στην κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα-Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία, ως υπεύθυνη ή συνυπεύθυνη σε δύο μαθήματα. Επιπλέον, είναι συνυπεύθυνη στο εργαστήριο του προπτυχιακού μαθήματος «Νοσοκομειακή Υγιεινή» του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Η συγγραφική της δραστηριότητα αφορά περισσότερες από 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά της American Society of Microbiology, Oxford Publication, EuroSurveillance, Elsevier κ.α. Επίσης συμμετέχει κάθε χρόνο σε Πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, ECCMID.