Παναγιώτης Δημητρίου

Share:

Παναγιώτης Δημητρίου

Διευθύνων Σύμβουλος, Generali Hellas

Αποφοίτησε τον Μάρτιο 1990 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικό. Το Σεπτέμβριο 1991, ολοκλήρωσε τις εξετάσεις της Ένωσης Ελλήνων Αναλογιστών. Τον Οκτώβριο 1995, απέκτησε την Άδεια Αναλογιστή από το Υπουργείο Εμπορίου και τον Μάρτιο 1995, τον τίτλο A.S.A. (Associate of the Society of Actuarial) μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εξετάσεων στο Society of Actuarial. Εκτός από τις σπουδές του, παρακολούθησε σεμινάρια όπως «Δειγματοληψία και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας», ενώ στην Αγγλία, παρακολούθησε σεμινάριο με θέμα «International Life Training Course».
Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1992 στην Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής International Life. Το 1996 μεταπήδησε στην Zurich Insurance, ως Διευθυντής Αναλογιστικού Τμήματος. Το 1998, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Αναλογιστικού Τμήματος και Μηχανογράφησης στον Όμιλο Generali. Στη συνέχεια, από τον Απρίλιο 2000 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Ατομικών Ασφαλίσεων της Generali, ενώ τον Φεβρουάριο 2001 διορίστηκε Γενικός Διευθυντής. Από τον Οκτώβριο 2002 μέχρι σήμερα, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Hellas. Παράλληλα, από τον Φεβρουάριο 2020, εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Από τον Νοέμβριο 2015 έως τον Νοέμβριο 2019 διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.