Παναγιώτης Τσανάκας

Share:

Παναγιώτης Τσανάκας

Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

O Παναγιώτης Τσανάκας υπηρετεί ως Καθηγητής τεχνολογίας πληροφορικής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Έλαβε το βασικό του πτυχίο (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) από το ΑΠΘ, το μεταπτυχιακό δίπλωμα M.Sc. (Computer Engineering) από το Ohio University, και το διδακτορικό δίπλωμα (Πληροφορική) από το ΕΜΠ. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο George Washington University.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα συστήματα παράλληλης/κατανεμημένης επεξεργασίας, την αυτόματη σύνθεση υπολογιστικών αρχιτεκτονικών ειδικού σκοπού, και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς και τέσσερα πανεπιστημιακά συγγράμματα για υπολογιστικά συστήματα.
Από το 2004 έως το 2019 έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ – GRNET), όπου δραστηριοποιήθηκε στην ανάπτυξη και λειτουργία νεφοϋπολογιστικών υποδομών, συστήματα υψηλών επιδόσεων (hpc.grnet.gr), καθώς και του εθνικού ακαδημαϊκού δικτύου, που διασυνδέει τα ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα με το ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο GEANT2.
Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και εκτέλεση πολλών εθνικών και κοινοτικών έργων, με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών σε τομείς όπως τα κατανεμημένα νεφοϋπολογιστικά συστήματα, η ιατρική πληροφορική, η τηλεϊατρική, οι προηγμένες διαδικτυακές εφαρμογές.
Έχει διατελέσει μέλος της εθνικής αρχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕΤΤ), αξιολογητής επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνητικών έργων από την ΕΕ, καθώς και μέλος των επιστημονικών ενώσεων IEEE Computer Society και ACM.