Παντελής Μεσσαρόπουλος

Share:

Παντελής Μεσσαρόπουλος

MD, MSc, PhD(c), Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.

Ο Δρ. Μεσσαρόπουλος είναι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά “Saint Paul”, σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, Universita di Tor Vergata όπου αποφοίτησε με «Άριστα». Εκπαιδεύτηκε στη Μαιευτική – Γυναικολογία στο Π.Γ.Ν. «Τζάνειο». Έχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Παθολογία της κύησης και είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης της Β΄ Πανεπιστημιακής Γυναικολογικής Κλινικής, ιδιωτικών Μαιευτηρίων και Νοσοκομείων, Επιστημονικός Διευθυντής ιδιωτικού Πολυϊατρείου, καθώς και Ακαδημαϊκός υπότροφος στη Γ΄ Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου «Αττικόν», ειδικός σε θέματα Επανειλημμένων Αποβολών και Πρόωρης Ωοθηκικής Ανεπάρκειας. Είναι διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Παθολογία της Κύησης» του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει συνεχή παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια και πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά.
Επίσης ο Δρ. Μεσσαρόπουλος έχε διατελέσει υπεύθυνος Ιατρικής Πληροφορίας και Ασφάλειας Φαρμάκων στο Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας με σημαντική εμπειρία στην κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου και Περιοδικών Εκθέσεων Ασφαλείας.
Έχει πλούσια εθελοντική δράση με πολυάριθμες ομιλίες συνεργαζόμενος με τον Σύλλογο Φίλων κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖω» καθώς και του προγράμματος «Υγεία για όλους». Ως Επιστημονικός Σύμβουλος του Βενιζέλειου Ιδρύματος Πρόνοιας και Μορφώσεως ασχολήθηκε με θέματα Νησιωτικής Υγείας και Αεροδιακομιδών.
Από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ).

Συμμετέχει σε: